j9九游会真人游戏第一品牌2024年4月7日浙江嘉兴蔬菜批发走动商场价钱行情-九游会J9·(china)官方网站-真人游戏第一品牌
发布日期:2024-05-07 05:12    点击次数:155

j9九游会真人游戏第一品牌2024年4月7日浙江嘉兴蔬菜批发走动商场价钱行情-九游会J9·(china)官方网站-真人游戏第一品牌

(原标题:2024年4月7日浙江嘉兴蔬菜批发走动商场价钱行情)

品种 最高价 最廉价 巨额价 甘薯 3.32 2.10 2.55 大白菜 2.26 1.40 1.67 油菜 2.28 1.34 1.81 生菜 2.66 1.76 2.21 菠菜 6.41 4.63 5.52 茼蒿 3.58 2.80 3.19 苋菜 9.66 6.16 7.91 香菜 8.83 5.00 6.07 油麦菜 4.36 2.66 3.51 空腹菜 13.51 9.57 11.54 折耳根(鱼腥草) 7.87 6.17 7.02 韭菜 4.46 2.84 3.65 蒜苗 5.40 4.00 4.71 洋白菜 2.32 1.60 1.88 小葱 6.00 3.44 4.97 萝卜 1.95 1.20 1.40 胡萝卜 3.55 2.00 2.56 土豆 4.88 1.80 2.82 山药 9.40 4.38 7.68 芋头 4.93 4.45 4.69 葱头 4.46 2.40 3.01 大葱 3.36 1.80 2.02 生姜 10.98 6.00 7.41 大蒜 17.40 8.00 12.70 芹菜 4.56 2.20 3.60 莴笋 3.86 2.16 2.65 芦笋 16.21 11.73 13.97 莲藕 5.92 3.94 4.93 茭白 10.23 7.95 9.09 马蹄 3.88 3.04 3.46 菜苔 5.17 4.05 4.61 蒜薹 14.00 6.40 10.21 儿菜 3.23 2.40 2.81 白萝卜 1.50 1.14 1.32 竹笋 4.56 2.20 3.20 绿芽菜 2.47 1.93 2.20 黄芽菜 2.47 1.93 2.20 菜花 4.26 2.60 3.28 西兰花 7.20 4.80 5.91 冬笋 4.00 3.00 3.50 西红柿 7.00 3.20 5.01 尖椒 6.40 3.40 4.87 青椒 11.56 6.00 8.01 茄子 8.40 3.84 4.80 黄瓜 6.25 4.80 5.24 西葫芦 3.86 2.16 3.01 苦瓜 8.23 6.45 7.34 南瓜 5.84 1.60 4.14 冬瓜 2.85 1.60 2.54 瓠子 7.04 4.68 5.86 丝瓜 12.11 9.51 10.81 豆角 16.00 7.00 11.36 豇豆 11.74 6.00 7.04 蘑菇 18.00 11.20 14.73 平菇 6.65 4.91 5.78 香菇 19.00 11.00 14.99 金针菇 7.63 3.00 3.70

热点资讯
相关资讯